PARTICULIERE OPDRACHTEN in DE en NL

heerlen parkstad kreuzau klimmen monschau ospel schinveld orsoy aachen visp tilburg amsterdam niederzier

PROJECTEN woningbouw en utiliteit in DE en NL

heerlen parkstad kreuzau klimmen monschau ospel schinveld orsoy aachen visp tilburg amsterdam niederzier

INTERIEUR STUDIE EN PRODUCT

website in de maak / nog niet af

verduurzaming

website in de maak / nog niet af

verduurzaming

Er was eens een houten huis,
of
Stel, dat een houten huis de enige juiste manier is om te ontwerpen!
Stel, alles zou van hout gemaakt kunnen worden!
Stel, alle beslissingen worden gemaakt in het onderscheid tussen, het dualisme in materialen-A die energie opslaan en materialen-B waar energie in moet worden gestoken om te produceren.

Axioma: de verhouding in gebruik en productie van die twee groepen materialen A : B verhouden zich momenteel tot 10 : 90.


't Streven nu hier is, om dit om te draaien.
Het gebruik van 10% A aan hout, papier, gras, riet, wol en ik vergeet nu heel veel, opvoeren naar 90%.
En daar waar nu 90% van alle materialen B fossiel in moet worden gestopt voordat het een bouwdeel is, zoals staal, beton, glas, chemie, kunststof en zoveel meer moet naar 10% in gebruik van alle eindproducten.


Maak: Houten bruggen kauwgom treinen, houten vleugels olie en houten huisdieren, houten obligaties autos TV's en wegen, houten wetten liefde en raketten, houten voedsel mobieltjes sport kleding tijd en houten onderwijs.


En wat betreft dat hout: volledig onbehandeld!

En natuurlijk ecologisch verantwoord bebouwd ;-)? Op zoek als potentiële opdrachtgever en bovendien geïnteresseerd en geïnspireerd door deze website?


CONCEPT - IDEOLOGIE - WENS

Enkel uitgangspunten:

- meer dan lowtech-lowbudget. Samen voor oplossingen met minder energieverbruik, met verantwoorde materialen. Bijvoorbeeld, of nee m.n. samen omdenken. Rondom starre rekenprogramma's van energie en verbruik, waarbij bijv. de thermische schil in de huidige EPA-berekeningen losgelaten wordt.
- De paradox, die van Jevons*.

- ideologie om : Cees van Nimwegen's basaltaccu zo te minimaliseren, dat deze niet alleen op macroniveau kan worden ingezet.....


Zoveel mogelijk biogebaseerd, zomin mogelijk fossiel.

Niet alleen herbruikbaar. De producten worden welliswaar met fossiel bewerkt, maar bestaan niet uit fossiel.


Materialen met een hoge energieinhoud zo veel mogelijk te vermijden. Om de energie-inhoud, niet alleen van produkten, maar ook in het gehele consumerend proces én vooral ook in 't productieproces, hier op deze eenmalige aardkloot, te verkleinen, zodat natuur, resource en mens/producent in balans zijn.

Dus; met een huidige verhouding van 90:10 in verbruik van onnatuurlijke materialen staat tot de materialen van oorsprong natuurlijke materialen, met het streven dit om te keren naar de verhouding 10:90 en daarmmee te streven naar:


10% aan techniek, staal, glas, kunststof en chemie (actief) tegen 90% aan passief zoals hout, wol, vlasgras en papier.

Dit betekent vooral, dat alle onzichtbare zaken onder de grond (punt)fundering, geen kelders meer en technieken tot die 10% mogen behoren en dat de resterende 90% aan bouwvolume en energieinhoud van alle producten en processen tot die 90% moeten gaan behoren, te beginnen met houten b.g.-vloeren, constructies en bekledingen volledig van hout, te bouwen voor meer dan 100jr.

Baseer alle nieuwe plannen op hergebruik en volledige renovatie van de bebouwde omgeving (steden, dorpen, gehuchten). Geen verdere uitbreiding van onbebebouwde grond. Reeds met de club van Rome met een wereldbevolking om op het aantal van 2 miljard te blijven staan, en dit op vreedzame!!! wijze in de komende 3 generaties mogelijk te verkrijgen.* Jevons paradox: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradox_van_Jevons
(de stelling dat technologische vooruitgang die de doelmatigheid verhoogt, waarmee een productiefactor wordt gebruikt, er toe neigt de mate van consumptie van die factor te laten stijgen in plaats van te laten afnemen.Het is het extreme geval van het rebound-effect. Efficiëntieverbetering in technologie leidt tot een kleinere efficiëntieverbetering in werkelijke energiebesparing of hulpbronnenbesparing dan de potentiële besparing)

website in de maak / nog niet af